Tesla dodržela svůj slib a s výsadbou stromků pokračuje

Tesla musela kvůli výstavbě Giga Berlín vykácet celý les, který se nacházel na pozemku, kde se nyní staví Giga Berlín. Automobilka slíbila, že na oplátku vysází 3krát větší les, který bude s pohledu životního prostředí mnohem lepší. Svůj slib dodržela! Podívejte se, jak vypadá sázení stromků.


Jedním z hlavních problémů výstavby Giga Berlín byl veliký les, kterým byl pokryt celý pozemek, kde Tesla nyní staví svojí Gigafactory. Vykácení lesa se okamžitě chytili hlavní bulvární magazíny a ochránci životního prostředí. Důležité je, že se jednalo o les průmyslově vysázený, takže  by byl časem určitě vykácen. Dřevo z tohoto lesa se plánovalo využít pro výrobu kartonu, bohužel nevíme, co Tesla s dřevem udělal po jeho vytěžení, zda se naplnil plán původních majitelů.

Automobilka se rozhodla, že vykácení lesa by bylo vůči životnímu prostředí hrozné. Proto se rozhodla, že vysází les, který bude 3krát větší. Navíc se bude jednat o smíšený les, tedy budou se zde nacházet listnaté i jehličnaté stromy. Tímto krokem Tesla nejspíše uklidnila většinu přírodních aktivistů, kteří proti kácení lesa na místě výstavby Giga Berlín bojovali.

Zdroj: Nfg-brandenburg.de

Tesla zanedlouho zveřejnila několik oblastí, které plánuje zalesnit. Všechny oblasti vybírala společně s místními experty na životní prostředí. Většina oblastí jsou pole nebo vykácené oblasti, kde se v minulosti nacházel les.

Automobilka již na jaře začala s výsadbou stromků. Na jaře Tesla pokryla stromky plochu o rozloze 40 hektarů a začala borovicemi, které jsou velmi odolné. Zatím Tesla vysadila 50 000 stromů v sedmi oblastech, které se nachází okolo Krugersdorp, Merz a Mixdorf. Bohužel kvůli suchu musela Tesla výsadbu přerušit, jelikož bylo možné, že se stromky neuchytí. Tesla nyní pokračuje a již vysadila 183 tisíc stromků na 50 hektarech. Na jaře příštího roku vysadí Tesla dalších 133 tisíc stromků. Uvidíme zda Tesla svůj slib dodrží a stromky opravdu pokryje plochu o velikosti 750 hektarů.

 

Váš tým 

Zdroj  Nfg-brandenburg.de

Matyáš Vodička

Miluji cestování, neplánované zážitky a elektromobilitu. A tvorbu tohoto webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *